Vo Van Kiet Tower

Vo Van Kiet Tower

Diện tích:

605,80 m2

Hạng mục:

Vị trí:

152-154 Võ Văn Kiệt, Q.5, TP.HCM
0902833638 0902833638 @AlisvnDesign