The View – Quận 7 – 3606

The View – Quận 7 – 3606

Diện tích:

100m2

Hạng mục:

Vị trí:

584 Huỳnh Tấn Phát, Q. 7, TP.HCM
0902833638 0902833638 @AlisvnDesign