Dam’s Bar

Dam’s Bar

Diện tích:

100m2

Hạng mục:

Vị trí:

113 Tôn Thất Đạm, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
0902833638 0902833638 @AlisvnDesign