About Alis

Được thành lập vào năm 2013, Alisarch là một trong các công ty tiên phong về lĩnh vực thiết kế nội thất tại Việt Nam. Cung cấp một loạt các dịch vụ từ thiết kế đến xây dựng, chúng tôi đã giúp rất nhiều khách hàng có tiêu chuẩn cao hiện thực hóa thiết kế từ bản vẽ ra đời thật. Tin rằng mối quan hệ hợp tác lâu dài nên được xây dựng dựa trên nền tảng trung thực – tin cậy và dịch vụ xuất sắc. Mỗi dự án do Alisarch phụ trách đều phản ánh đầy đủ và chính xác chiến lược, văn hóa và tôn chỉ kinh doanh trên. 

Sau hơn 10 năm hoạt động tại Việt Nam, Alisarch đã và đang bước vào một trang hành trình mới, mở rộng phạm vi hoạt động sang Anh Quốc & các nước châu  Âu, với sự đồng hành của ông Piotr Manko.