Pelles forslag: tro pa pa att du kan befinna offentlig med din partner

Pelles forslag: tro pa pa att du kan befinna offentlig med din partner

Annika sam Johan lever darefter 7 ar retur i en flexibel forhalland. Det betyder att de har relationer tillsammans andra – ehur dom aven fortsattningsvis lever tillsammans. Do berattar i RFSU:s podcast att saken dar vidga relationen lett till att de fatt e forbattring sexliv, mer sjalvbestammande sam ett storre tilltro mo varandra. – Det ar normal att folk tanker sasom Annika gjorde frams – att omedelbar KAN vi inte fortsatta att besta sallskap. Hon hade nagon bild av att hane enbart kan tillverka en karleksforbindelse tillsamman sin kompanjon ifall hane befinner sig sexuellt och exklusivt dedikerad till denne. Andock i stallet visade det sig att deras relation gick att ombilda at det battre, sager Pelle Ullholm, sexualupplysare kungen RFSU.

Sexualiteten omgardas fran manga forvantningar

Det finns kopiost i nago erotis samband som hane “bor” och “inte borde” gora. Andock samtliga forvantningar kan ge nago kansla fran ofrihet saso emellanat kan dampa relationen. Anda drar sig mycket saken da sasom befinner si nyfiken villig att testa nago flexibel samband darfor att placer fragan, vilket befinner sig forstaeligt. Enkom fragan kan upplevas som e hot til relationen – den andra partnern kan kanna fragan som ett uttryck fran ogilland alternativt mo sam med misstankar ifall att nagonting allareda inneha hant. – eftersom befinner sig det ultimat att losa hurdan karl titta villig relationer genomgaend fore karl inleder e affar. Befinner si det angelaget att relationen kan besta mottaglig alternativt foredrar du bada nagon monogam forhalland? Nar n ar i nagon forhalland befinner du dej redan i ett annan placering, sager Pelle Ullholm.

Svartsjuka betraktas sasom en sjalvklarhet

Att existera tillsamman betyder stav manga att hane ar absolut exkluderade mo varandra, sam att det blott ar okej att existera foralskad i ett person till gangen. I var kultur betraktas alltfor ofta svartsjuka saso nagon axiom samt nagot saso “bord forekomma” i nagon https://internationalwomen.net/sv/guyanese-kvinnor/ relation. Beatles sjong mo samt tillsammans forsavitt att ”I’d rather see you dead little girl, than to bedja with another man”. Detta kan i nutida epok kannas fa oerhor, men saken da eventuella svartsjukan kan likasa betraktas som nago negativ emotion som karl allena kan plocka forpliktelse for och instruera sig att knega tillsammans.– Do flesta kommer inte att existera intresserade bruten nago och synonym individ alltsammans livet. Det promenera ick att fordran av ens kompanjon att saken da aldrig amna bliva attraherad av e annan. Skada darfor saken dar tanken ar provokativ pro nagon relation, befinner sig det flera som doljer att de kanner alternativ en passage kant odl, sager Pelle.

Toras hoja fragan. Antagligen ar det odl att din kompanjon skulle anse att det varje okej att bringa relationen, andra foredrar att ha gransdragningar – skada det kraver att herre kan konversera forsavitt det sam att karl kan existera hederligt likafullt att herre befinner si klar villig sin partners uppriktighe.– Snackar ni inte med din partner, kan det bliv odla att ni bagge laser in ni, fastan er age samma onskning. Det vore ledsam, forut villig ett satt kan relationen starkas i stallet darfor at hotas, forsavitt n kanner tilltro: ”Jag litar kungen att ni stannar med undertecknad odl lange n vill, oavsett ifall ni mote andra alternativ inte”, anser Pelle.

Att placera granser – i ett oppen samband

Granserna for saken da vidga relationen kan se ut som man vill, kanske kan det existera bra att puss andra, men icke se do. Eller det kan vara okej att alska med tillsamman andra andock icke att pussa exempelvi. Ett sak som befinner si finemang att los for befinner si forsavitt man vill avstyra att hora ifall andra relationer alternativ tvartom – forsavitt herre stadse amna delge ifall dem herre mote.

Promenerar evig att avsluta op och aterfalla at monogami

I RFSU:s podcast gastar dessutom Erik Haag, saso forknippar oppenheten med en fobi itu overgivenhet: Att den bringa relationen skulle innebara att han blir sittande hast hemma medans hans madam befinner sig forlorad samt ligger tillsamman e annan.– Acceptera, det innefatta att vara oforfalskad kontra avta emotioner. Kanner n att det kostar mer ann det smakar, odl innefatta det att du befinner sig frank samt anser det. Age n samt din medspelare olika foto bruten laget, odl far du finn en uppgorelse d bada trivs tillsamman – alternativt avsluta op, anser Maria Bergstrom, ocksa sexualupplysare pa RFSU samt fortsatter:

– Det befinner sig varken enkel att befinna nejsagaren eller att befinna den sasom foreslar nagon flexibel samband, saken dar saso foreslar kan betraktas saso promiskuos sam inkapabe att ha sex under tiden saken dar som satter uppehal kan betraktas som regnfattig sam trakig.

Relationerna kan kika annorlunda ut beroende villig hur sa d kommer overens forsavit

– allihopa oppna relationer behover inte beskada ut odla att n age tv sasom befinner si prio e sam ett som befinner sig utanfor sam befinner si prio par. N kan existera foralska i tvenne alternativ tre, samt relationerna behover ick sattas villig skild nivaer. Darjamte kan oppenheten betyda att ni age relationer tillsamman manga i enhet, och odl fortsattningsvi, sager Maria samt fortsatter:

– Om nagon maktobalans skulle uppkomma, att nago person i konstellationen har nago absolut annan ikon av saken dar bringa relationen samt hurda den skal utvecklas ann ovriga inneha, sam farsa daligt bruten det, befinner sig det suvera att avsluta relationen.

Massa blandar ihop det med synd

Det saso kan gora det svar att kommunicera om vidga relationer ar att flera blandar tillsamman det tillsammans otrohet.– Att leva i ett relation dar du blir bedragen befinner sig ick detsamma saso att leva i nagon oppen forhallande. Nagon sadan kraver nago begriplig mottaglighe, sager Maria.

– Det kan ta fa tidrym att vanja sig vid kanslan, darfor att det hederlig innebara att knacka nago norm.Man kan betanka over hur sa det befinner sig sasom utfor att relationen kanns vikti pro de sam din delagare.

Related News

0902833638 0902833638 @AlisvnDesign